קונוס כבישים

קונוס כבישים

קונוס הינו מוצר בטיחות הנועד לסמן ולכוון תנועת כלי רכב בזמן עבודות בכביש או לסמן מפגעים בדרך.

יתרונות המוצר הוא שניתן לערום קונוס על גבי קונוס בצורה מושלמת בחיסכון מקסימלי של מקום.

כמו כן הקונוסים מצוידים במחזירי אור בצבעי מע"צ .

קונוס כבישים


אביחי - יעוץ פיתוח וקידום אתרים